licht als onderwerp, waarbij voorwerpen een ondergeschikte rol spelen